Skip to main content

CAO's

Voorwoord door de Voorzitter

Beste werknemers en werkgevers ressorterend onder het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen,

Reeds meerdere jaren ijveren de syndicale organisaties samen met de werkgevers met succes voor een billijk sociaal klimaat binnen het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen. Een klimaat waarin rekening gehouden wordt met de gevoeligheden van elk van de partijen en waarin steeds wordt gezocht naar een zo evenwichtig mogelijke verhouding tussen werknemers en werkgevers binnen de sector van de bioscoopuitbating.

Uit deze jarenlange samenwerking is in 1992 het Sociaal Fonds voor de exploitatie van bioscoopzalen ontsproten. Een Sociaal Fonds dat ten dienste wil staan van werknemers en werkgevers.

Het Sociaal Fonds werd opgedeeld in 2 onderdelen:

-          Het Sociaal Voordeel:

Via dit onderdeel zorgt het Sociaal Fonds voor de verdeling van de ontvangen middelen voor de Syndicale Premie naar de rechthebbende werknemers.

-          De Risicogroepen:

Dit onderdeel werd gecreëerd ter ondersteuning van het personeel dat deel uitmaakt van een risicogroep. Het handelt om al het personeel tewerkgesteld binnen onze sector, met uitzondering van het hoger geschoold en het kaderpersoneel.

Het onderdeel Risicogroepen organiseerde in het verleden reeds meerdere opleidingen (Taalopleidingen, Excel, Brandveiligheid, Omgaan met agressie, EHBO,…) voor het personeel werkzaam binnen onze sector, en herhaalt de verschillende opleidingssessies regelmatig.

In dit CAO-bundel wenst het Sociaal Fonds voor de exploitatie van bioscoopzalen alle werknemers en werkgevers een handig overzicht te geven van de momenteel vigerende CAO’s binnen onze sector met een woordje uitleg aangaande de laatste evoluties wat betreft de wetgeving.

Het Sociaal Fonds neemt zich voor dit bundel 2-jaarlijks, na elke nieuwe ronde van Sociale Onderhandelingen, aan te vullen met de laatste evoluties. Bovendien wordt er werk gemaakt van een website waar u terecht zal kunnen voor de allerlaatste updates inzake indexaanpassingen, CAO’s en algemene wetgeving.

Groeten,

Voorzitter